กระบวนการรีไซเคิลขวด PET มาเป็นถุงเท้า GO GREEN

Polyester คืออะไร

โพลีเอสเตอร์เป็นเส้นใยสังเคราะห์ที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งถูกค้นพบในอเมริกาเป็นวัตถุดิบเฉพาะประเภทหนึ่งที่เรียกว่า โพลี เอทิลีนเทเรฟทาเลต (PET) แต่โดยทั่วไปโพลีเอสเตอร์ก็คือพลาสติกชนิดหนึ่งนั้นเอง แต่เมื่อนํามาทําเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ก็สามารถนําไปเพื่อใช้ในตัดเย็บออกแบบเสื้อผ้า และของตกแต่ง สิ่งทออื่นๆ

จากขวดพลาสติกมาเป็นถุงเท้าได้อย่างไร

ก่อนจะมาเป็นถุงเท้า1คู่ ที่เราใส่กัน ต้องผ่านกระบวนการอย่างแรกคือนําขวดพลาสติกที่ใช้แล้วมาคัดแยกก่อนเพื่อนําสิ่ง แปลกปลอมออก ต่อด้วยการชําระล้างทําความสะอาดขวดพลาสติกในอุณหภูมิที่สูงอีกหลายขั้นตอน บดขวดพลาสติก เป็นเกล็ดพลาสติก กําจัดเชื้อโรคและขจัดสิ่งปนเปื้อนที่เป็นอันตรายออกระหว่างทาง ก่อนที่จะใช้ความร้อนสูงถึง 285 องศาเซลเซียสเพื่อนําเกล็ดพลาสติกที่ถูกสับละเอียดไปหลอมต่อให้ได้เม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงสุด และนํามาอัดฉีด ให้เป็นเส้นใยผ้าก่อนที่จะนํามาผลิตเป็นถุงเท้า

การใช้สินค้าที่ทําจากPolyester สามารถช่วยโลกได้อย่างไร

Polyester เป็นเส้นใยสังเคราะห์ที่ทํามาจากขวดพลาสติกใช้แล้ว การนําขวดพลาสติกมาใช้เป็นวัตถุดิบเป็นการช่วยลด ปริมาณการใช้พลาสติกผลิตใหม่ช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกซึ่งเป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาใหญ่ระดับ โลก อีกทั้งจากใช้Polyester เป็นการลดใช้เส้นใยจากธรรมชาตินั้นหมายความว่านอกจากเราจะช่วยปริมาณพลาสติกแล้วยัง เราเบียดเบียนธรรมชาติน้อยลงอีกด้วย

คุณสมบัติของPolyester

เส้นใยสังเคราะห์หรือโพลีเอสเตอร์มีคุณสมบัติที่ไม่ต่างจากเส้นใยธรรมชาตินัก และมีคุณสมบัติบางประการที่เส้นใย ธรรมชาติไม่สามารถทําได้อีกด้วย คุณสมบัติที:ดีของเส้นใยโพลิเอสเตอร์นั้นก็คือ สวมใส่สบาย ดูแลรักษาง่าย ไม่ยับง่าย เป็นเส้นใยประเภท Wash and Wear สีไม่ซีด นํ้าหนักเบา นอกจากจะผลิตเป็นผืนผ้าที่ได้จากเส้นใยโพลิเอสเตอร์อย่างเดียว แล้ว ยังนิยมนําเส้นใยโพลิเอสเตอร์ผสมกับเส้นใยชนิดอื่น เช่น เรยอน ไหม ฝ้าย ลินิน ขนสัตว์เป็นต้น การที่นําเส้นใยโพลิ เอสเตอร์ผสมกับเส้นใยชนิดอื่นๆ เพื่อให้ผ้าทีได้จากเส้นใยผสมมีคุณสมบัติดีขึ้น ทั้งในด้าน ความสวยงาม ความคงทนและ ความเหมาะสมต่อประโยชน์ในการใช้สอย

คุณสมบัติของเส้นใยด้านกายภาพ

  • ความเหนียว: มีความเหนียวแตกต่างกันตั้งแต่2.5-9.5 กรัมต่อดิเนียร์เมื่อเปียก ความเหนียวจะลดลง
  • การยืดหยุ่น: มีความยืดหยุ่นดีไม่ยับง่าย และคงขนาดได้ดี
  • การดูดความชื้น: ดูดความชื้นได้ตํ่า ประมาณ 0.4-0.6% ทีสภาวะมาตรฐาน ย้อมสีติดยาก ถ้าต้องการให้มีช่องว่าง ในเนื้อผ้ามาก (Wickability) จะต้องผลิตให้ผ้ามีเส้นด้ายและเนื้อ ผ้าโปร่งขึ้นเพื่อให้อากาศผ่านเข้าออกได้ดีจะช่วย ให้สวมใส่สบายขึ้น
  • การทนความร้อน: โพลิเอสเตอร์หลอมละลายที่อุณหภูมิ230-290C ความร้อนไม่ ทําให้สีของเส้นใยจางลง เส้นใย ที่ผ่านขบวนการทําให้อยู่ตัวด้วยความร้อน (Heat setting) จะไม่ยืด หรือหดไม่ยับ

One thought on “กระบวนการรีไซเคิลขวด PET มาเป็นถุงเท้า GO GREEN

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *